Grondwerken:

Bouwgrond, terrein bouw klaar maken.
Aanleg van private en industriële opritten en parkings
Funderingen graven
Rioleringswerken privé en industrie.
Plaatsten en leveren alle maten en soorten putten (regenputten ,zinkputten ,septische putten etc...)
Sleuven graven voor nutsvoorziening
N
ivelleren van bouwgrond, industrieterreinen,...
Uitgraven van opritten, putten, zwembad, vijver,...
Uitgraven van boomstronken & verwijderen van groenaanplantingen
Aanvullings- en ophogingswerken van terreinen
Aanleggen en onderhouden van motorcrossterreinen
Afvoeren van overtollige grond
Uitzeven van grond en puin
Klinkerwerken

Afbraakwerken:

Afbraak: huis, achterbouw, schuur, garage,...
Uitbreken van bestaande verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers,...

Beton- en puinrecycling

Gelieve contact met ons op te nemen voor een prijsofferte op maat via mail of telefonisch (011-522.118)

Comments